Утвърдени бюджети по години и изпълнение на бюджета

Изпълнение на бюджета за 2023 година

 Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2023 година

 Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2023 година

 Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2023 година

Утвърден годишен бюджет за 2023 година

Изпълнение на бюджета за 2022 година

 Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2022 година

 Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2022 година

 Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2022 година

Утвърден годишен бюджет за 2022 година

Изпълнение на бюджета за 2021 година

Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2021 година

 Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2021 година

 Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2021 година

  Утвърден годишен бюджет за 2021 година

Изпълнение на бюджета за 2020 година

Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2020 година

Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2020 година

Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2020 година

 Утвърден годишен бюджет за 2020 година

 Изпълнение на бюджета за 2019 година

 Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2019 година

 Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2019 година

 Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 година

 Утвърден годишен бюджет за 2019 година