Майсторски клас на тема „КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ, ЕКИПНОСТ И ИНТЕРАКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО“

 

На 3 декември 2019 година  във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ се проведе майсторски клас на тема „КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ, ЕКИПНОСТ И ИНТЕРАКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО“.

Организатори на квалификацията за споделяне и популяризиране на добрите практики в училищното образование бяха екипът на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ „Паисий Хилендарски“ и РУО – София-град.

Лекторите – проф. д-р Галин Цоков от ПУ „Паисий Хилендарски“, д-р Янка Такева – председател на СБУ, и доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж – Плевен, заедно с модераторите – Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, проф. д-р Дора Лефтерова от ПУ „Паисий Хилендарски“ и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град очертаха смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и основните характеристики на компетентностния подход: интегрирано междупредметно взаимодействие; практическа насоченост на обучението;  ориентация към резултати; прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене.

Панелистите – учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“,  демонстрираха новата визия за квалификацията, свързана с обмен на добри практики, училищно базирана, от иновативен директор и креативни учители за директори и учители, с експертното участие на университетски преподаватели и водещи образователни специалисти.

Директорът на училището – д-р Емилия Лазарова, обобщи, че постигането на ключовите компетентности е възможно само при наличието на мотивираща образователна среда, която да превърне училището в ефективно работеща и динамична система.