Проведе се Откритото първенство на София по информатика за сезон 2022-2023 г.

Десетото издание на SOFIA OPEN – Откритото първенство на София по информатика за ученици  се проведе на 3 април 2023 г. Домакин бе Софийската математическа гимназия, а нейните възпитаници, както и тези от НПМГ доминираха в различните групи и заеха челните места.

Откритото първенство на София по информатика е турнир с пролетно и есенно издание. Всяко от тях се провежда в един ден като състезателната част се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи с алгоритмичен характер. Темите се подготвят от комисия чрез подбор от предварително предложени оригинални авторски задачи. Към състезателните теми се добавя и по една задача, която е била давана в предишни издания. Турнирът се провежда върху учебно съдържание, предвидено за провеждане на Националната олимпиада по информатика и националните турнири по информатика.

За участие се допускат ученици от 4 до 12 клас, които се състезават в пет възрастови групи: група А (11.–12. клас), B (9.–10. клас), C (7.-8. клас), D (6. клас) и E (4.–5. клас). Допуска се участие на ученици в по-старша за тях възрастова група.

Времетраенето на състезанието за всяка от възрастовите групи е 4 астрономически часа като всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия освен инсталираните компилатори и среди за програмиране. Езикът за програмиране е C++.

В продължение на цялото състезание участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които журито отговаря с „Да“, „Не“, „Отговорено е в условието“ и „Без коментар“.  Проверката на решението на всяка задача се извършва с тестови данни чрез компютърна проверяваща система, а максималният брой точки за една задача е 100.

Турнирът е организиран от РУО-София-град, СМГ и SAP Labs Bulgaria.