РЕГИСТЪР НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 , Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия, заемана длъжност

Весела Янчева Иванова, директор на 101 СУ „Бачо Киро“

Александър Борисов Лазаров, директор на 127 СУ “Иван Николаевич Денкоглу”

Янка Стойчева Караджова, директор на 130 СУ „Стефан Караджа“

Весела Господинова Палдъмова-Ковачева, директор на 134 СУ „Димчо Дебелянов“

Мария Димитрова Димитрова, директор на 135 СУ „Ян Амос Коменски“

Людмил Евлогиев Лачев, директор на 147 ОУ „Йордан Радичков“

Калина Иванова Караянева-Аврамова, директор на 17 СУ „Дамян Груев“

Никола Христов Тодоров, директор на 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Стоименка Владимирова Димитрова, директор на 33 ЕГ „Света София“

Лава Трифонова Коцева, директор на 75 0У „Тодор Каблешков „

Латинка Борисова Ковачева, директор на 94 СУ „Димитър Страшимиров“

Мими Спасова Рецкова-Димитрова, директор на 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“

Милена Петрова Милева-Дрончева, директор на 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Верка Николова Русинова, директор на ЦСОП „Проф. дпн Георги Ангушев“

Румяна Веселинова Дончева, директор на 139 ОУ „Захарий Круша“

Мартин Георгиев Ганчев, директор на 82 ОУ „Васил Априлов“

Таня Монева Атанасова, директор на 131 СУ “ Климент Аркадиевич Тимирязев“

Галина Генчева Тенева-Недева, директор на 121 СУ „Георги Измирлиев“

Рилка Иванова Ангелова, директор на 27 СУ „Акад Георги Караславов”