Регистри на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2022/ 2023 година

Регистър на училищата (xlsx, csv)

Регистър на детските градини (xlsxcsv)

Регистър на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие (xlsxcsv)