Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

В изпълнение на писмо № 9105-12/ 25.09.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката относно изготвяне на заявки за получаване на средства по реда на чл. 14…

Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН ….

Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2019

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27256/ 20.09.2019 г. от Общински детски център за култура и изкуство – Русе, моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище …