Реализиране на втори етап на Национална програма „Мотивирани учители“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29351/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че с Решение №587 /10.10.2019 г. на Министерски съвет е актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“.

Участие във Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29261/14.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦEФ – България, организира Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 4.11. до 6.11.2019 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

Национален исторически конкурс на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29486/16.10.2019 г., Ви уведомявам, че фондация „Ценности” официално стартира дванадесетото издание на Националния исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”. 

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Покана за участие в Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“

Във връзка с писмо на МОН № 9105-361/15.10.2019 г., вх. № РУО1-29363/15.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето.

Семинар „Европейска олимпиада по статистика – полза за учители и ученици“

Във връзка с писмо на Националния статистически институт (НСИ) с вх. № РУО1-28952/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2019 г. ще се проведе семинар  на тема „Трета Европейска олимпиада по статистика – регламент и насоки за участие“ в Учебно-квалификационния център на НСА, с. Сливек, област Ловеч.