Заповеди № РД-01-273/29.04.2021 г. и № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповеди № РД-01-273/29.04.2021 г. и № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г…

Държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година, приложено Ви изпращам…

Национална конференция „Хибридното училище на бъдещето“

Ръководството на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ кани Вас и педагогическите Ви специалисти да вземете участие в национална конференция „Хибридното училище на бъдещето“, която ще се проведе на 12.05.2021 г. в актовата зала на училището…

Национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 08.05.2021 г. от 9:00 часа по региони в училищата, които са определени от началника на РУО за училище-координатор на областния кръг…

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“

С писмо с вх. № РУО 1-13513/ 28.04.2021 г. община Чирпан, къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, и Фондация „Яворов“ обявяват Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците“…

Анкета за училища от Столична община

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13472/27.04.2021 г. относно проучване по проект за изграждане на „Модел за подобряване на средата за подготовка и квалификация на кадри чрез иновативни подходи“, Ви уведомявам, че Столична община се обръща за съдействие към образователните институции чрез попълване до 14.05.2021 г.  на анкета за технологичното ниво на повереното Ви училище…