Прием в VIII клас в училища на територията на регион София-град

2022/ 2023 учебна година

  1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-410/ 26.04.2022 г. на началника на РУО – София-град

дневна и дуална форма на обучение

задочна форма на обучение

  1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА http://mc.government.bg/images/Durjaven%20plan_priem_2022-2023.pdf
  2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА http://mpes.government.bg/Documents/Activities/2022/04/Zapoved_%D0%A0%D0%94-09-245.PDF  (Графици за прием: 57 СУ, 153 СУ, 166 СУ, СУ „Ген. Стойчев“)
  3. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

– 5. ВСУ „Пеньо Пенев“ – http://www.peta-vg.com/priem.html

–  IV СВГ „Отец Паисий“ – https://ve4erna.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/

  1. ПРИЕМ В ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ https://sofia-seminaria.org/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/