Прием в V клас – учебна 2021/ 2022 година

Държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ на територията на област София-град за учебната 2021/2022 г.

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям  Ви Заповед № 1107/19.04.2021 г. на директора Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и Заповед № 1175/29.04.2021 г. на директора на  Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви Заповед № РД 01-225/28.04.2021 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и  в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V  клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година на територията на област София-град в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail:  [email protected]  до 24.04.2021 г.

Приложение: проект на заповед.