Конкурси за заемане на длъжност

Изх. № 9137-608/21.07.2016г. ДОКАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР"НА ОБЩИНСКИ  УЧИЛИЩАНА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАДУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, Уведомявам Ви, че писмото с окончателните резултати от проведения конкурс ще получите...