Конкурси за заемане на длъжност

"Старши експерт" в отдел „Средно образование“ в Центъра за информационно осигуряване на образованието към Министерство на образованието и науката
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Качество на училищното образование“ в Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование"
Заповед № РД 09-1216/26.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места за учебната 2016/2017 година за длъжността "учител" по английски език и за длъжността "учител" по история и цивилизации в Българско средно...
Заповед № РД 09-1117/16.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - град Прага, Чешка република.
Заповед № РД 09-1116/16.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Българско средно училище "Христо Ботев" - град Братислава, Словашка република.