Конкурси за заемане на длъжност

17.05.2017
Регионално управление на образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Специалист-деловодител“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“. Минимални и специфични изисквания,...
17.05.2017
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,Регионално управление на образованието – София град