Конкурси за заемане на длъжност

ОБЯВА Регионално управление на образованието – София-град  обявява  свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на
ОБЯВА Регионално управление на образованието – София-град  обявява  свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на
за свободно работно място  Регионално управление на образованието – София-град обявява свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник – домакин-архивар“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване...
Заповед за обявление на конкурс за свободни места  за  учебната 2018/2019 г. на длъжността  „учител“ в Българско училище „Христо Ботев“ - гр. Братислава, Словакия, както следва
Заповед за обявление на конкурс за свободни места  за  учебната 2018/2019 г. на длъжността  „учител“ в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ - гр. Прага, Чешка република, както следва