Конкурси за заемане на длъжност

19.04.2018
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град
ЦЕНТЪР    ЗА  ИНФОРМАЦИОННО  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО   МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА      
17.05.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАгр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А СПИСЪКза допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността „Старши експерт по математика”в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”Регионално управление на ...
17.05.2017
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град