Конкурси за заемане на длъжност

20.04.2018
Конкурс за длъжността „старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град
20.04.2018
Конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град
19.04.2018
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град
ЦЕНТЪР    ЗА  ИНФОРМАЦИОННО  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО   МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА      
17.05.2017
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАгр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А СПИСЪКза допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността „Старши експерт по математика”в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”Регионално управление на ...