Нормативни актове и документи

Заповед - полагане на извънреден труд

Заповед № РД 01-160/23.10.2014 г. на началника на РИО – София-град за определяне на обобщаващите училища

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (2016)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2016)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2014)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета на територията на Столична община (2014)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2012)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2010)