24.01.2020

ХII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 1944/ 24.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/ 23.01.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 1798/ 23.01.2020 г., Ви уведомявам, че от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г. в Благоевград ще се проведе ХІI Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград, и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти.  

Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Проектите в направленията Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 02.03.2020г. само  на електронен адрес [email protected] . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.До 10.03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 13.03.2020 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.За  допълнителна информация: VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538 - канцелария.За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева, зам. - директор.

 

Приложения:

1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-81/20.01.2020 г.

на началника на образованието и науката)

23.01.2020

Литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-1831/ 23.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-1790/ 22.01.2019 г. община Ботевград обявява VII Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2020 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Приложениe: обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)

23.01.2020

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 2020 година

Изх. № РУО1-1832/ 23.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-20-115/ 17.01.2020 г. и с вх. № РУО1-1289/ 17.01.2019 г. община Бургас и къща-музей „Петя Дубарова“ чрез РУО – Бургас обявяват Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2020 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2019/2020 учебна година.

Моля да запознаете учителите и учениците с обявата и статута на конкурса.

 

Приложениe: статут и обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)

23.01.2020

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-1778/ 22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с изх. № РД-15-75/ 13.01.2020 г. и с вх. № РУО1-590/ 13.01.2019 г. община Казанлък чрез РУО – Стара Загора обявява Национален конкурс за есе или стихотворение на тема „Венчайте България с лаврови венци“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Национален конкурс „Водата – извор на живот“

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1562/ 21.01.2020 г. от РУО – Бургас моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Националния конкурс „Водата – извор на живот“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

 

Приложения:

1. Образец на заявление за участие в Националния конкурс „Водата – извор на живот“;

2. Статут на националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот;

3. Статут на националния конкурс за фотография „Водата – извор на живот“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Ученически театрален фестивал „Арлекин “ – 2020 г.

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1469/ 20.01.2020 г. от РУО – Сливен моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Девети ученически театрален фестивал „Арлeкин“ – 2020 г., който ще се проведе от 24 до 27 март 2020 г. в театър „Минко Балкански“ – Нова Загора.

 

Приложение: Статут и заявка за участие в Девети ученически театрален фестивал „Арлекин „ – 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Изх. № РУО1-1762/ 22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1575/21.01.2020 г. Ви уведомявам, че Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Посолството на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност. Програмата е с продължителност 6 седмици (през есента на 2020 г. или пролетта на 2021 г,) и е предназначена за действащи учители в прогимназиален и гимназиален етап (ученици от 12 до 18 години) по: английски език, други чужди езици, български език и литература, гражданско образование, история, философия и етика. За България се приемат документи само за програмата по медийна грамотност, а не за общата програма по педагогика.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена в интернет на http://www.fulbright.bg/bg/novini/bg-media-literacy-stipends/ .

Документите се подават по електронен път до 14 февруари 2020 г. на следната платформа https://oas.irex.org/fulbrightteaml.

За контакти: Мария Костова, [email protected], тел.: 02/9808212 и 08791664095

Моля да информирате заинтересованите учители от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Национален конкурс за изработване на кукерска маска „ Магията на кукерската маска – да прогоним злото, да бъдем по-добри“

Изх. № РУО1-1760/22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-578/13.01.2020 г., приложено Ви изпращам регламент  за участие в Национален конкурс за изработване на кукерска маска „ Магията на кукерската маска – да прогоним злото, да бъдем по-добри“.

 

Началото на конкурса е 07.01.2020 г., крайният срок за получаване на творбите е 15.02.2020 г. на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. №25.

За допълнителна информация: 0988 753 171 – Митка Георгиева – Председател на УС на СНЦ „Усмивка“ , e-mail: [email protected]  

 

Приложение: 1. Регламент.

                                            

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

22.01.2020

Онлайн олимпиада на английски език за познанието за природните и технологичните бедствия.

Изх. № РУО1- 1703/22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1386/20.01.2020 г. Ви уведомявам, за възможността на българските ученици да участват в онлайн олимпиада за познанието за природните и технологичните бедствия, организирана в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet. Инициативата е по линия на Споразумението за големите бедствия към Съвета на Европа ( EUR-OPA Major Hazards Agreement).

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че олимпиадата е на английски език и ще се проведе на 28 февруари 2020 г. от 09:00 ч. (GMT). Срокът за регистрация е до 21 февруари 2020 г. 09:00 ч. (GMT).

Допълнителна информация на интернет адрес: http://besafenet.net.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2020

Конкурс „България в картини и слово“

Изх. № РУО1-1472/ 20.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-21-42/ 17.01.2020 г. и с вх. № РУО1-1292/ 17.01.2019 г. Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище обявява VII Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година.

 

Моля да запознаете децата и учениците със статута на конкурса.

 

Приложение: статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД