21.11.2017

Конкурс, посветен на Рождество Христово

 

Изх. № РУО1-27556/ 21.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-26995/13.11.2017 г., Ви уведомявам, че с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит, с любезното съдействие на Софийската Св. Митрополия, Църковното настоятелство на Православния храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“ и  сдружение  „Св. Иван Рилски“ обявяват ученически конкурс „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!”, посветен на Рождество Христово.  В конкурса могат да участват ученици от всички възрастови групи, съгласно регламента. Целта е създаване на Рождественска картичка, мултимедия или художествен текст, носещи посланията на празника Рождество Христово.

 

Приложения:

1. Регламент

2. Декларация за знание и съгласие и карта за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.11.2017

Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения

 

Изх. № РУО127416/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27221/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че между 20 и 24 ноември 2017 г. ще се проведат Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения.

В София ще се проведат събития на високо ниво, с участието на Еврокомисар Мария Габриел, министри, представители на бизнеса. Отправени са покани към директори, учители и ученици за организирани посещения.

Някои от големите фирми са обявили, че на 23 -24 ноември ще проведат Дни на отворените врати и то не само в София, но и в доста градове в страната. Прилагам техните предложения, като разчитам, че ще разпространите информацията сред учителите и учениците на Вашето училище за организирани посещения на деца и ученици в съответния ден и час. Обръщаме внимание, че някои от фирмите са подали информация за подходяща възраст на учениците. Във всички случаи е необходимо да се свържете с фирмите, за да могат да се направят графици за посещенията и да се използват оптимално предоставените възможности за запознаване с професиите и ориентиране на нашите ученици.

С пожелания за успешна седмица на професионалното образование и обучение през следващата седмица!

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“

 

Изх. № РУО1-27337/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-363/ 14.11.2017 г., вх. №  РУО1-27137/14.11.2017 г., Ви информирам, че организираната от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и РААБЕ, Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“  в Общинския дворец на културата, гр. Перник, вместо на предварително обявените 24 и 25 ноември 2017 г. конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември 2017 г.

Информация за събитието може да се получи на електронната страница на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник – http://www.ouivanrilski.com, лице за контакт: г-н Бойко Свиленов – директор на училището, тел.0879010717.

Записване за участие в конференцията: Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас

 

изх. № РУО1-27338/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-27198/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 09 декември 2017 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 05 декември 2017 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com до 13.12.2017 г.

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици със специални образователни потребности през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

Изх. № РУО1-27321/16.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-605/25.10.2017 г. на Министъра на младежта и спорта и Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания на централната нервна система през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Купата на кмета на София – 2017 г.

 

Изх. № РУО1-27261/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира XVІ турнир по плуване за Купата на кмета на София – 2017, за ученици от І до ХІІ клас в плувен басейн „Мадара“.

Турнирът по плуване ще се проведе по следния график:

 

5.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за І-ІІ клас (момичета и момчета);

6.XII.2017 г. (сряда) от 14.30 ч. за ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);

12.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);

13.XII.2017 г. (сряда)) от 14.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Техническата конференция ще се проведе на 4.XII.2017 г. (понеделник) от 12.30 часа в Столична община - Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 4.XII.2017 г. и на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Турнирът е част от спортните събития, включени в инициативата „София – Европейска столица на спорта“, 2018 година.

 

Приложение:

  1. Правила за провеждане на XVІ турнир по плуване за Купата на кмета.
  2. Програма.
  3. Заявка по образец.
  4. Фиш по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема „Европа в България“

 

Изх. № РУО1-27287/ 16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с популяризирането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в училищата Министерството на образованието и науката обявява Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема „Европа в България“.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с обявата и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

16.11.2017

Национален конкурс за изработка на кукла в подкрепа на кампанията „Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати очички“

 

Изх. № РУО1-27215/15.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-27046/14.11.2017 г., Ви информирам, че сдружение „Усмивка“ гр. Бургас, в партньорство с читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985 г.“, организира Национален конкурс за изработка на кукла в подкрепа на кампанията „Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати очички“. В конкурса могат да участват деца от 6 до 14 години.

 

За повече информация можете да се обръщате към г-жа Митка Георгиева – председател на УС на СНЦ „Усмивка“, тел.: 0887935403 и  www.ngousmivka.org

Приложение:

  1. Условия на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

 

Изх.№ РУО 1- 27031/14.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 2014 г. Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

В проведените досега три издания на състезанието се включиха много ученици от страната и са проведени три финала - два в гр. Казанлък (2015 г. и 2016 г.) и един в гр. Стара Загора през 2017 г.

Всяка година, освен наградите на участниците, се присъжда и награда на кмета на общината - домакин за учител, подготвил най-много ученици, показали най-добри резултати във финалния кръг.

През учебната 2017/2018 г. отново ще бъде проведено състезание в два дистанционни и един финален кръг в гр. Стара Загора.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се състезават по теми от изученото до момента учебно съдържание  по предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“. Учениците oт V до ХІІ клас ще се състезават по темите „Видни  възрожденци - будители и революционери“ и „Пътят към свободата“ (борбата на българите за освобождение през ХІХ век).

В срок до 20 ноември 2017 г. ще се приемат заявки за участие в първия кръг. За информация във връзка с участие в състезанието - на е-mail:   competitions@abv.bg

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящeто състезание и да окажете необходимото съдействие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

14.11.2017

Провеждане на седмо издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“

 

Изх. № РУО1-27066/14.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-352/25.10.2017 г. на МОН с вх. № РУО1-25957/01.11.2017 г., Ви информирам, че през 2018 година предстои провеждането на седмото издание на Международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“. В шестото издание на фестивала са взели участие 713 деца и младежи от 14 страни и са реализирали 85 късометражни филми.

Фестивалът има за цел да стимулира детската и младежката фантазия и творчество и е адресиран към ученици на възраст от 8 до 19 години. Конкурсът ще се проведе в град Варна през месец юни 2018 година, в рамките на пет дни. Международно жури ще оценява конкурсните работи. Наградният фонд включва статуетка, диплом и материална награда, като отличените филми ще бъдат качени на YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UC0x8ce9ORL14DmSUIj-IOJA.

Повече информация можете да намерите на сайта на фестивала: http://arlekinfest.com.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/