20.02.2018

Състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас

Изх. № РУО1- 4141/ 19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № РД-32-75/16.02.2018 г., с вх. № РУО1 – 4035 /16.02.2018 г., Ви уведомявам, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2018 в Русенския университет.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ami.uni-ruse.bg, уточняващи въпроси могат да се задават на e-mail katedra_iit@uni-ruse.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4126/19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройни запитвания на родители, постъпили в РУО – София-град, относно предстоящия областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам:

1. Състезанието се организира от МОН за ученици от първи до дванадесети клас.

2. Състезанието е безплатно.

3. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

4. Срок за подаване на заявки за участие на ученици-10.03.2018 г. Окончателният брой ученици, желаещи да вземат участие в областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ следва да се попълнят до 12.03.2018 г. на изпратения на електронните пощи на училищата формуляр.

5. Училищата-домакини ще бъдат определени до 27.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-4005/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че съгласно заповед № РД09-5411/12.10.2018 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на националния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език. Организатори на Фестивала са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – град Ловеч и Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.

Тържественото откриване на Фестивала ще се състои на 09.03.2018 г. от 18:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. За първа възрастова група Фестивалът ще се проведе в Актова зала на Природо-математическа гимназия, ул. „Акад. Урумов“ № 1, гр. Ловеч, а за втора възрастова група – в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7, гр. Ловеч. Закриването на Фестивала и обявяването на наградените ще се състои на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в зала „Америка за България“ в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Настаняването на участниците е предвидено за 09.03.2018 г. от 14:00 часа в хотел „Ловеч“, www.hotellovech.com, тел. 0894417705, електронен адрес: info@hotellovech.com, и хотел „Президиум“, www.presidivm.com, тел. 0894417700, електронен адрес: info@presidivm.com. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите и следва да бъдат направени до 01.03.2018 г. (петък).

Регистрацията за участие в състезанието се извършва чрез предварително подаване на заявка от ръководителите на групите на електронен адрес: m.nikol@abv.bg, в срок до 01.03.2018 г. (петък).

Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори.

Приложения:

1. Програма.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Провеждане на седми ученически театрален фестивал „Арлекин“

 

Изх. № РУО1-4006/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3887/15.02.2018 г., Ви информирам, че Община Нова Загора, СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора и НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ организират  Седми ученически театрален фестивал „Арлекин“, който ще се проведе в периода 27 – 30.03.2018 г. в театър „Минко Балкански“, гр. Нова Загора. Желаещите да вземат участие театрални трупи е необходимо да подадат заявка за участие до 28.02.2018 г. на електронен адрес: otdel.kultura.nz@abv.bg.

Повече информация можете да намерите на сайта на Община Нова Загора, раздел „Култура“: http://nova-zagora.org/node/1088.

Приложения:

1. Статут.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2018

Национално състезание по Информатика и Информационни технологии – СофтУниада

 

Изх. № РУО1- 3818/ 14.02.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 3763/13.02.2018 г. Ви информирам, че  на 24 и 25 март 2018 г. в гр. София в сградата на СофтУни , ул. Тинтява 15-17 ще се проведе Национално състезание по Информатика и Информационни технологии – СофтУниада, организирано от Софтуерен университет.

„СофтУниада“ е частен конкурс по състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти за ученици и студенти от цяла България. Регистрация за участие в СофтУниада се осъществява онлайн чрез сайта: http://softuniada.softuni.bg  до 12 март 2018 г. включително.

При въпроси може да се свържете със Силвия Деянова на телефон +359 899 555 592 или на e_mail  silvia@softuni.bg .

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

14.02.2018

Първия за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Изх. РУО1-3666/13.02.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Първият за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“ ще се проведе на 26-ти март (понеделник) 2018г. в компютърната зала на Физическия факултет, с начален час 10:00.

Майсторският клас се организира съвместно с Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторският клас е подходящ за ученици на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще имат възможност в рамките на един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят: - кратко есе на английски език за мотивировката им за участие - препоръка от учител на български език.Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/702411/registrations/40560/

Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 05.03.2018

 

Д--Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № рд 02 – 406/ 06.02.2018 г.

на началника на РУО-София-град)

13.02.2018

Конкурс за есе на ПУ „Паисий Хилендарски“

Изх. № РУО1- 3693/13.02.2018 г.   

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с постъпило писмо на ПУ „Паисий Хилендарски“ в РУО-София - град с вх. № РУО1- 3173/07.02.2018 г., приложено Ви изпращам документите, разработени от катедра „Социология и науки за човека“ относно  провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе „Култури на знанието и свят на живота“.   

В конкурса могат да участват учениците от дванадесети  клас.

 

Приложение 1.  - Покана за участие

Приложение 2. - Декларация за авторство

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-406/ 06.02.2018 г.

 на началника на РУО-София - град)

 

13.02.2018

Организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Изх.№ РУО1 – 3626/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и с Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

Домакини на олимпиадата са:

1. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 – за учениците по приложен списък.

2. 112. ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №60 – за учениците по приложен списък.

Директорът на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определи със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СУ/ до 112. ОУ. 

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 24.02.2018 г. не по-късно от 8:00 часа за инструктаж.

 Напомням, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО. В случай на наличие на декларации, подадени от родители на участници в областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в повереното Ви училище, моля същите да бъдат представени в РУО – София-град, в стая 422,  в срок до 16.02.2018 г.   

 

Приложение:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/

13.02.2018

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил

Изх. № РУО1-3602/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Съгласно Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката, с която са определени Изискванията по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания, Приложение № 3, през учебната 2017/2018 година, на 23, 24 и 25 март 2018 година в Луковит ще се проведе традиционното НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.

Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.

Състезанието ще се проведе в СУ „Алеко Константинов“ – Луковит. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

На закриването на състезанието ще присъства Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и общество, която ще проведе разговор с учениците във връзка с цифровизацията на ЕС, киберсигурността и авторските права. Тя ще награди и първенците от състезанието.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Училищата сами заявяват нощувките. Нощувките са организирани в:

Хотел „Дипломат Плаза“ – Луковит - 160 места

Хотел „Дипломат Парк“ –  Луковит - 98 места:

По въпроси, свързани с настаняването на участниците може да се обръщате към Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч.

Заявките (Приложение 1) за участие да се изпратят най-късно до 09.03.2018 г. на адрес: 5500 Ловеч, ул. “Търговска” № 43,РУО – Ловеч                                          

За Таня Ичева – ст. експерт по математика

Към всяка заявка да бъде приложен списък по образец (Приложение 2) с трите имена на участниците по класове.

Приложение 1 и Приложение 2 изпращайте и на ел. поща на Т. Ичева t_icheva@abv.bg  и на Радослав Хитов  fls@lovechnet.com

За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите от състезанието, трябва да бъде дадено изрично информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. В тази връзка Ви изпращам Декларация за информирано несъгласие (Приложение 4), която ръководителите на отборите да представят попълнена при регистрацията.

Телефони за информация: 068/603 808, 0888537258; 0879800839 – Т. Ичева, Радослав Хитов – 0879590410 – по въпроси, свързани с настаняването.

 

Приложение:

  1. Заявка за участие (Приложение 1)
  2. Списък  на участниците (Приложение 2)
  3. Програма за състезанието
  4. Декларация за информирано несъгласие от родителите на учениците
  5. Разписание на автобусите от и до Луковит

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

/съгласно заповед №РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

12.02.2018

Световен епистоларен конкурс

 

Изх. № РУО1-3511/ 09.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-56/ 08.02.2018 г., вх.№ РУО1-3326/ 08.02.2018 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с правилата на 47-ми епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“

Напомняме Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите са длъжни да спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД