Date

май 01 2020
Expired!

Учениците на ПГ по ДИЗАЙН „ Елисавета Вазова“- дизайнери на своето бъдеще

Професията „дизайнер“ е изкуство, предизвикателство, хармония и професионализъм.

Професионална гимназия по дизайн „ Елисавета Вазова“ е училището, където младите хора се изгравдат като личности, таланти и бъдещи професионалисти. Гимназията гарантира на своите възпитаници условия за качествено образование, творческа атмосфера, индивидуална изява на талант и способности, участие и награди в престижни форуми и конкурси, както и възможност за успешна реализация в света на бизнеса или висшето образование.

Висококвалифицирани преподаватели осигуряват на учениците теоретични знания, обвързани с отлична практическа подготовка в направления „мода“, „интериор“, „графика и реклама“, като развиват и възпитават в младите хора чуство за принадлежност, социална активност, умения за работа в екип. ПГ по ДИЗАЙН „ ЕЛ. Вазова“ е  с облика на модерното училище, което вплита в себе си духа на традициите и иновативността на съвременния ден, с поглед, устремен към бъдещето на технологиите и дигитализацията в учебния процес. Избирайки ПГД „ Ел. Вазова“, учениците избират не само място, където се провежда  учебно- възпитателен процес, те избират безопасна чилищна среда, всеотдайност и грижа, добри приятели, истинско семейство.

 

Презентация „Парад на професиите“

The event is finished.

bg_BGBulgarian