Връчиха първите Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

На 15.02.2024г се проведе тържествена церемония на първите Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г. Националният конкурс се организира от Висшето училище по финанси и застраховане (ВУЗФ), Синдикатът на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ).

Като „Директор на годината“ бяха отличени Мая Гешева, директор на Национална финансово-стопанска гимназия – София и д-р Ваня Минева, директор на 15 СУ “Адам Мицкевич” – София. С приза „Учител на годината“ бяха наградени Маргарита Коцева, старши учител Национална търговско-банкова – София, Станимира Петрушкова и старши учител Национална финансово-стопанска гимназия – София и Анелия Попова.

На церемонията присъстваха министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, ректорът на ВУЗФ – проф. д.ю.н. Борис Велчев,   председателят на Синдиката на българските учители – д-р Янка Такева, началникът на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Ваня Кастрева, експерти от МОН, преподаватели от висшите училища, директори на училища, учители, ученици.

Конкурсът е насочен към професионални гимназии с икономически професии и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с икономически профил, както и други образователни институции с изучаване на икономически дисциплини. Целта е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители и директори, доказали своите познания и умения в икономическите дисциплини, доказани с участия в национални и международни състезания, олимпиади или разработване на успешни проекти, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представените иновации.