Конкурси за заемане на длъжност

Обява за свободно работно място изпълняващ  длъжността „директор“ на 64 Основно училище “ Цар Симеон Велики „, район Витоша, гр. София

(публ. 30.12.2021 г.)

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 175. Основно училище „Васил Левски“, район Връбница, гр. София

(публ. 20.08.2021 г.)

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-1702/13.08.2021 г. относно кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия  (публ. 16.08.2021 г.)

Свободно място за длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 17 септември 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428) .

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на БСУ „Христо Ботев“- гр. Братислава

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 08 октомври 2021 г.  на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (публ. на 09.08.2021 г.)

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. относно кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия  (публ. 16.07.2021 г.)

Свободно място за длъжността „главен счетоводител“

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 7 дни от публикуването на обявата включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428) .

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 125. средно училище „Боян Пенев“, район Младост, гр. София

(публ. 16.07.2021 г.)

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-1351/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република за учебната 2021/2022 година (публ. 01.07.2021 г.)

Свободни места за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ – 1 място.
4. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място.
5. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-1352/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото оосигуряване на БСУ „Христо Ботев“ – град Братислава за учебната 2021/2022 година (публ. 01.07.2021 г.)

Свободни места за учебната 2021/2022 година:
1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 125. средно училище „Боян Пенев“, район Младост, гр. София

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град, както следва:

Първо място – Велина Томова.

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ  длъжността „директор“ на 39. средно училище „Петър Динеков“, гр. София

________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

________________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”

  Обява

  заявление

декларация

________________________________________________________________________________________

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел ОМДК, РУО – София-град:

  • Първо място – Вера Влахова

________________________________________________________________________________________

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел ОМДК, РУО – София-град:

  • Първо място – Атанас Паскалев
  • Второ място – Христо Недялков

________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

________________________________________________________________________________________

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език”

  Обява

  заявление

декларация

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”

Обява

  заявление

декларация

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап”

  Обява

  заявление

декларация

________________________________________________________________________________________

Конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”

  Обява

  заявление

декларация

________________________________________________________________________________________

Изх.№РУО1-25467/21.09.2020 г.

ДО

КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Заповядайте на 23.09.2020 г. от 10:30 ч. в РУО – София-град, ул.“Антим I“ №17, ет. 5, зала 503 за провеждане на интервю.

 

Екипът на РУО – София-град

________________________________________________________________________________________

Обява за свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник – домакин-архивар“ в РУО – София-град

 Обява

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град:

град София,  ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, стая 401 до 16.09.2020 г. включително всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. или на електронната поща : [email protected]

Лице за контакт: Надежда Тодорова, тел.: 02/935 60 59.

________________________________________________________________________________________

Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 18 септември 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428 и 02 92 17 590).

________________________________________________________________________________________

Обява за 1/2 свободно работно място за длъжността „Отговорник спомагателни дейности“ в РУО – София-град

 Обява

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град:

Град София,  ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, стая 401 до 09.09.2020 г. включително всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. или на електронната поща : [email protected]

Лице за контакт: Надежда Тодорова, тел.: 02/935 60 59.

________________________________________________________________________________________

Подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 192. средно училище „Христо Ботев“

  Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Документите, заедно с оригиналите им,  следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 14:30 часа на 19.08.2020 г.

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град: Град София,

ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507.

Лице за контакт: Надежда Тодорова

Тел.: 02/935 60 59.

________________________________________________________________________________________

Подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 141. основно училище „Народни будители“

  Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Документите, заедно с оригиналите им,  следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 14:30 часа на 19.08.2020 г.

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град:

Град София,

ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507.

Лице за контакт: Надежда Тодорова

Тел.: 02/935 60 59.

________________________________________________________________________________________

 Заповед № РД09-1763/ 12.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в БСУ Д-р Петър Берон – гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 10 септември 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).

________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „ДИРЕКТОР” на училища на територията на област София-град

________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „ДИРЕКТОР” на училища на територията на област София-град

________________________________________________________________________________________

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „ДИРЕКТОР” на училища на територията на област София-град

________________________________________________________________________________________

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел ОМДК, РУО – София-град:
• Първо място – Нели Георгиева

_____________________________________________________________________________________

 Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в БСУ Д-р Петър Берон – гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)

______________________________________________________________________________________

 Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 24 юли 2020 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)