Национално външно оценяване в VII клас 2021 г.

Детайлна статистика – НВО 7 клас

Български език и литература

Математика

Български език и литература и математика

(публ. 02.07.2021г.)

_________________________________________________________________________________

Статистика за успеваемост по полове и изпити, РУО – София-град

(публ. 28.06.2021г.)