Национално външно оценяване в VII клас 2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика и по чужди езици от НВО – VII и Х клас

Запознаване на учениците с писмените им работи по български език и литература, по математика и по чужди езици от НВО – VII и Х клас:

български език и литература – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ 1 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

математика  – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ 48 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

чужди езици VII клас – на 28, 29 и 30 юни 2022 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

чужди езици Х клас – на 28 юни 2022 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч.

 

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2021/2022 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

  1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
  2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност.

За запознаването с изпитните работи по информационни технологии ще информираме допълнително.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. 27.06.2022г.)

_________________________________________________________________________________

Детайлна статистика – НВО 7 клас

Български език и литература

Математика

Български език и литература и математика

(публ. 27.06.2022г.)

_________________________________________________________________________________

Изх. № РУО1-24540/24.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информация за реда и мястото за запознаване с писмените работи на учениците от НВО в VII клас ще бъде публикувана на сайта на РУО – София-град не по-рано от 27.06.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1794/17.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град)

(публ. на 24.06.2022 г.)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Национално външно оценяване в VII клас 2021 г.

Детайлна статистика – НВО 7 клас

Български език и литература

Математика

Български език и литература и математика

(публ. 02.07.2021г.)

_________________________________________________________________________________

Статистика за успеваемост по полове и изпити, РУО – София-град

(публ. 28.06.2021г.)