Прием в спортни училища – учебна 2024/ 2025 година

Заповед на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавен план-прием в спортните училища

 

=====================================================================================

Прием в спортни училища – учебна 2023/ 2024 година

Заповед на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавен план-прием в спортните училища

 

=====================================================================================

Прием в спортни училища – учебна 2022/ 2023 година

Незаети места след проведения I тур за прием на ученици в спортните училища, по утвърдения от министъра на младежта и спорта Държавен план – прием за учебната 2022/ 2023 година

57 Спортно училище „Св.Наум Охридски“

166 Спортно училище „Васил Левски“

153 Спортно училище „Неофит Рилски“

Спортно училище „Ген.Владимир Стойчев“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2022/ 2023 година

57 СУ „Св. Н. Охридски“

153 СУ „Н.Рилски“

166 СУ „В.Левски“

СУ „Ген. Вл. Стойчев“