Прием в V клас – учебна 2021/ 2022 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V  клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година на територията на област София-град в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail:  [email protected]  до 24.04.2021 г.

Приложение: проект на заповед.