Кметът на столицата Васил Терзиев и началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева наградиха победителите в конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“

Кметът на столицата Васил Терзиев и началникът на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Ваня Кастрева наградиха победителите в конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“, организиран от РУО – София-град съвместно със Столичната община.

Д-р Кастрева поздрави участниците, като им пожела нови успехи и израстване като добри граждани на София. Тя се обърна към всички ученици, учители и към кмета г-н Терзиев и припомни водещия девиз на РУО – София-град – „Заедно можем повече“. От своя страна столичният градоначалник подчерта значимостта на съвместното сътрудничество и обединяването на усилията на всички страни в името на по-доброто развитие. Той заяви стремежа си София да бъде водеща европейска столица по отношение на културата, изкуствата и образованието.

В конкурса, посветен на 145-та годишнина на столицата, участваха училища от област София-град в три направления: екипно изготвяне на постер от ученици в начален, прогимназиален или гимназиален етап; отборно – във викторина за ученици от прогимназиален етап; индивидуално  – изготвяне на съчинение на тема „Минало и съвременност – София от края на XIX до началото на XXI век“, за ученици от гимназиален етап.

Награждаването се проведе на 21. Май 2024 г. в Националния дворец на децата.

 

СТОЛИЧЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„СОФИЯ – 145 ГОДИНИ СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ“ 

Класиране

Постер на тема: „София – 145 години столица на България“

I място – Национално средно училище „София“

II място – 10. средно училище „Теодор Траянов“

III място – 1. средно училище „Пенчо П. Славейков“

Грамота за изготвяне на постер се присъжда на: 159. основно училище „Васил Левски“

Съчинение на тема: „Минало и съвременност – София от края на XIX до началото на XX век“

I място: Станислава Пернарева – ученичка в IX клас на

  1. средно училище „Теодор Траянов“

II място – Дария Георгиева – ученичка в X клас на 203. профилирана езикова гимназия „Св. Методий“

II място Рая Воутерс – ученичка в XI клас на

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

III място – Габриела Иванова – ученичка в X клас на 203. профилирана езикова гимназия „Св. Методий“

III място – Борис Христов – ученик в X клас на 203. профилирана езикова гимназия „Св. Методий“

Грамоти за написване на съчинение се присъждат и на:

Емил Станков и Боян Скендерски – IX клас в 10. средно училище „Теодор Траянов“

Андреа Георгиева и Румен Славчев – ученици в IX клас на 69. средно училище „Димитър Маринов“

Викторина на тема: „София – 145 години столица на България“

I място отборът на 1. средно училище „Пенчо П. Славейков“

I място отборът на 69. средно училище „Димитър Маринов“

I място отборът на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

I място отборът на Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“

II място отборът на 19. средно училище „Елин Пелин“

II място отборът на 10. средно училище „Теодор Траянов“

III място – отборът на: 97. средно училище „Братя Миладинови“

III място – отборът на 66. средно училище „Филип Станиславов“

Грамоти за участие във викторина:

Отборът на 100. основно училище „Найден Геров“

Отборът на 102. основно училище „Панайот Волов“

Грамота за активно участие: в изготвяне на постер, написване на съчинение, участие във викторина – 10. средно училище „Теодор Траянов“