На 30 май ще се проведе Пролетният ден на кариерата на Физическия факултет на СУ

Пролетният ден на кариерата 2024 на Физическия факултет (ФзФ) ще се проведе на 30 май (четвъртък) от 11 до 15 часа във фоайето на сграда А на ФзФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Той има за цел да срещне работодатели и студенти и да покаже, че върховото образование по физически науки, което предоставя факубтетът, отваря възможности за отлично кариерно развитие в голям брой сектори.

Форумът се провежда два пъти годишно и се организира от Кариерния център при Физическия факултет. Кариерното изложение е възможност за ключовите работодатели да представят своите организации пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физически факултет.