Други нормативни актове

Насоки за работа на образователните институции през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

 

Противодействие на тормоза и насилието

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (07.12.2020)

  Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Столична община (27.10.2020)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (17.08.2020)

Споразумение към колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г. и анекс от 30.06.2020г. (01.07.2020)

 Анекс към колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г. (30.06.2020)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (08.06.2020)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (11.05.2020)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (12.11.2019)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (29.11.2018)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2018)