Други нормативни актове

Насоки за работа на образователните институции през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

 

Противодействие на тормоза и насилието

Колективни трудови договори и анекси на отраслово ниво

Анекс №Д01-74//25.03.2024 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г.

  Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (28.12.2023)

Анекс №Д01-192//10.08.2023 г. към Колективния трудов договор №Д01-269/ 06.12.2022 г. за системата на предучилищното и училищното образование

  Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Столична община (16.12.2022)

  Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (06.12.2022)

Анекс към колективния трудов договор Д01-44/04.04.2022 г. (08.04.2022 г.)

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-247/11.11.2021 г. (17.11.2021)

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община от 27.10.2020 г. (09.11.2021)

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община от 27.10.2020 г. (30.07.2021)

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (29.07.2021)

Анекс към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (07.12.2020)

  Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Столична община (27.10.2020)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (17.08.2020)

Споразумение към колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г. и анекс от 30.06.2020г. (01.07.2020)

 Анекс към колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г. (30.06.2020)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (08.06.2020)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (11.05.2020)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (12.11.2019)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (29.11.2018)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2018)