НТБГ с успехи в Сараево

На 14 и 15 февруари 2024 г. в гр. Сараево, Босна и Херцеговина се проведе състезанието Ballkan Youth Challenge по проекта BRIDGE. България беше представена с трима учени от Националната търговско-банкова гимназия  – Милена-Надин Фесчиян от 12 а клас, Магдалена Петрова от 12 б клас и Деян Ялъмов от 12 к клас.

Учениците показаха високо ниво на познания по английски език, както и на икономически знания и прилагането им за решаване на конкретни казуси, умения за работа в екип и общуване в мултикултурна среда, а също и при презентирането на работата си и себе си.

В оспорваното състезание Милена-Надин Фесчиян е заела с екипа си трето място, а Магдалена Петрова – второто. Ръководители на отбора на НТБГ са Бойка Генкова – заместник-директор и Маргарита Коцева – старши учител.

По време на състезанието се проведе среща със Скот Митчел – директор на PEN Worldwide, дългогодишен партньор и приятел на НТБГ, който за пореден път изказва своите отлични впечатления от високото личностно и професионално ниво на учениците от гимназията.