Връчване на грамоти на класираните участници на първите три места от всеки клас от Математическото състезание „Европейско кенгуру“

Уведомявам Ви, че връчването на грамотите на класираните участници на първите три места от всеки клас от област София-град от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.05.2023 г. от 17.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“…

Конкурс по превод на песен от френски на български език

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-13912/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че по повод 30-годишнината от пълноправното членство на България в Международната организация на франкофонията Министерство на външните работи на Република България организира конкурс за превод на песен от френски на български език…

Национален турнир по информационни технологии „ИТ Свят“ за ученици от I до XII клас

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14138/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ –  Колеж-Добрич, организира Национален турнир по информационни технологии „ИТ Свят“ за ученици от I до XII клас…

Награждаване на отличените на първи етап на XХI Национален конкурс „Бог е любов“

Във връзка с приключилия първи етап на XХI Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 15.05.2023 г., понеделник, от 15:00 ч. в храм „Св. Неделя“ – пл. „Св. Неделя“ № 20, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап…