Регистри на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2023/ 2024 година

Регистър на училищата

Регистър на детските градини

Регистър на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие