Регистри на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2020/ 2021 година

Регистър на училищата (xlsx, csv)

Регистър на детските градини (xlsx, csv)

Регистър на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие (xlsx, csv)