Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

  • Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019 г. (актуализиран към …)
  • Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2018 г.(актуализиран към …)
  • Списък на лицата, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси

Августина Александрова Петрова, директор на 11. ОУ „Св. Пимен Зографски“

Александра Стоянова Топалова, директор на 41 0У. „Св. Патриарх Евтимий“

Александър Борисов Лазаров, директор на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“