Семинар на тема „Добри практики в обучението по религия“, организиран от Богословския факултет на СУ и РУО – София-град

На 11.05.2024 г., в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе семинар на тема „Добри практики в обучението по религия“.

Проявата бе част от програмата на Майските дни на културата на СУ „Св. Климент Охридски”. В рамките на семинара се даде възможност на учители от училища в столицата и в страната да представят свои педагогически идеи и постижения при преподаването на предмета религия. В работата на семинара участие взе и г-жа Ваня Найденова – главен експерт по религия в МОН.

Подробна информация за проведената квалификационна форма е публикувана на сайта dveri.bg