График на предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-30958/ 01.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в държавните и общинските средни и обединени училища и профилирани гимназии, Ви уведомявам за провеждането на предварителни работни срещи в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график в присъствието на директора, както следва:

12.11.2019 г. Вторник 09:30 часа Банкя

Витоша

Връбница

Възраждане

Изгрев

Илинден

Искър

Красна поляна

12.11.2019 г. Вторник 14:30 часа Красно село

Кремиковци

Лозенец

Люлин

13.11.2019 г. Сряда 09:30 часа Младост

Надежда

Нови Искър

Оборище

Овча купел

Панчарево

13.11.2019 г. Сряда 14:30 часа Подуяне

Сердика

Слатина

Средец

Студентски

Триадица

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД