VIII Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38616/ 30.11.2023 г. от проф. д-р Христо Бозов – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Ви уведомявам следното…

Указания за оптимизиране на дейността на училищните психолози и педагогически съветници в образователните институции

Изх. № РУО1-39338/ 06.12.2023 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение указания от министъра на образованието и науката с №9105-322/ 05.12.2023 г., вх. №РУО1-39113/06.12.223 г., за оптимизиране на дейността на училищните психолози и педагогически съветници в образователните институции. Приложение: писмо №9105-322/ 05.12.2023 г. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД