Отбелязването на 29 юни – Националният ден на безопасността на движението по пътищата

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 20461/18.06.2024 г., Ви уведомявам, че ДАБДП в партньорство с МОН отбелязва 29 юни – Националният ден на безопасността на движението на пътищата с фестивал…

Самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Напомням, че в изпълнение на издадените от началника на РУО – София-град заповеди за включване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие в поверената Ви образователна институция…