ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

На 10.05.2024 г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ ще проведе ден на отворените врати с начален час 10.55. В лабораториите на гимназията ще се проведат интересни експерименти, представени от ученици от различни специалности.

Празникът ще бъде съчетан с деня на ученическото самоуправление – ученици ще влизат в ролите на директор, заместник-директори, учители, главен счетоводител и служители.