Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-град

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-град

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

VIII Национална екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38616/ 30.11.2023 г. от проф. д-р Христо Бозов – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Ви уведомявам следното…