Покана за Четвърти международен образователен форум – 02-03.09.2024 г.

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-15376/15.05.2024 г. Ви уведомявам, че Община Варна отправя покана за участие в Четвъртия международен образователен форум „Образованието през парадигмата на хуманизма и изкуствения интелект“…

Кандидатстване за летен семинар в Благоевград – 14.07. – 18.07. 2024 г.

Във връзка с писмо на Управителния съвет на фондация „Толи“ – България, с вх. № РУО 1-15838/20.05.2024 г., Ви уведомявам, че със съдействието на Американския университет в България, фондацията организира летен семинар…

Награждаване на ученици от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

връчването на грамотите на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 22.05.2024 г. от 10.00 ч. в Актовата зала на 112. ОУ „Стоян Заимов“…

Обучение на крайни получатели на средства по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна СТЕМ среда“ относно законосъобразно провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-142/17.05.2024 г. на Министерството на образованието и науката за обучение на крайни получатели на средства…

Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Годишния доклад за 2024 г. по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-139/16.05.2024 г., вх. № РУО1-15591/16.05.2024 г., Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация относно осъществени превантивни дейности…