Директорът на СДВР откри заключителния етап на инициатива „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“

Събитието отбелязва началото на лятната ваканция на децата. То се организира в рамките на проведени дейности по програмата „Работата на полицията в училищата“, по които от години работят инспекторите от група „Детска педагогическа стая“ в СДВР, заедно със столични училища и общини. Инициативата събра ученици от 5 клас на 9 столични училища – 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, 48 ОУ „Йосиф Ковачев“, 43 СУ „Христо Смирненски“, 22 СЕУ „Георги С. Раковски“, 143 ОУ „Георги Бенковски“, Национално средно училище „София“, 144 СУ „Народни Будители“, 200 ОУ „Отец Паисий“ и 140 СУ „Иван Богоров“. Пред представители на „Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, началникът на РУО София- град г-жа Ваня Кастрева, кметовете на район „Връбница“ Младен Младенов и район „Младост“ Стефан Стефанов и секретари на местните комисии за борба срещу МКБППМН, децата отговаряха на различни въпроси под формата на викторина. Те демонстрираха наученото по програмата – да играят безопасно и да реагират правилно в рискови ситуации, показаха състезателен дух и знания в различни сфери на безопасното поведение. Отборите бяха подкрепени от техните съученици, които също изявиха своите познания по темите, представени от инспекторите на Детска педагогическа стая. Специално за тях служителите от отдел „Специализирани полицейски сили“- СДВР бяха подготвили демонстрации за техника за задържане на правонарушители, както и  за полицейска лична защита.