Документален филм, посветен на 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев – големите дарители на България

Изх. № РУО1-82/06.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-35306/20.12.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование. През 2019 г. се навършиха 200 години от рождението на Евлоги Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев.

Създаденият Национален инициативен комитет планира реализирането на различни инициативи.

Във връзка с тези годишнини Исторически музей – Карлово е разработил документален филм с продължителност 20 минути, който е посветен на техния живот и дарителската им дейност. Филмът се ползва безплатно и е достъпен на адрес: www.museumkarlovo.com.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД