Допълнителен план-прием за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-33238/29.11.2019 г.

Допълнителният държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за ученици, които завършват първи гимназиален етап в обединени училища, ще се извършва в:

  • ПГО „Княгиня Мария Луиза“
  • СУ „Боян Пенев“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД