ДО КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изх.№РУО1-25467/21.09.2020 г.

 

ДО

КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Заповядайте на 23.09.2020 г. от 10:30 ч. в РУО – София-град, ул.“Антим I“ №17, ет. 5, зала 503 за провеждане на интервю.

 

Екипът на РУО – София-град