Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. (09-13.11.2020 г.)

Изх. № РУО1-31045/05.11.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на началната страница на сайта на РУО – София-град, в Рубрика „Европейска седмица на професионалните умения 2020“, е поместена информация за мероприятията в Дните на отворените врати при работодатели и в училищата на територията на област София-град.

„Европейската седмица на професионалните умения 2020“ се провежда  под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД