Иновативното 192.СУ „Христо Ботев“ организира втора образователна конференция „Традиции и иновации“

На 30.04.2024 г., в читалище „Св. Цар Борис I – 1909“,с. Бистрица, иновативното 192.СУ „Христо Ботев“ организира и проведе втора образователна конференция на тема „Традиции и иновации“.

Конференцията беше открита от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град. В първата част на конференцията “Иновациите – бъдещето на образованието” се представиха добри практики от столични училища. Сред тях бяха 108.СУ “Никола Беловеждов”, 128.СУ “Алберт Айнщайн”, ЧСУ “Рьорих”, СУ “Св.св “Кирил и Методий”, гр. Сливница, и Софийски ученически съвет.

Във втората част на конференцията се проведоха три панелни дискусии – панел на тема „Дигиталните изкуства и STEM в учебна среда“, където панелисти бяха Младен Стефанов – заместник-директор на 192.СУ “Христо Ботев”, доц. Евгения Сендова – асоцииран член към ИМИ-БАН,  Юрий Анджекарски, основател и председател на сдружение “Професионален форум за образованието”, Максимилияна Базан – ръководител екип обучения в “Уча.се”. В този панел се разгледаха актуални практики и тенденции в използването на дигиталните технологии и изкуства в учебна среда.

В панела на тема: „Приложения на фолклора в съвременното училищно образование” участваха Анелия Овнарска – учител в 192.СУ “Христо Ботев” по фолклор и етнолог, Нина Николина – певец и артист, Радка Карагьозова – директор на ЧСУ “Рьорих”, Димитър Василев – етнолог, Красимира Георгиева – хореограф. В този панел се дискутираха българската култура, национална идентичност и фолклор и как това може да бъде представяно в учебната програма с цел развитие на националното самосъзнание на учениците.

Последният панел беше на тема: „Професионално образование и туризъм – минало, настояще и бъдеще.“. Тук панелисти бяха Радостина Христова и Борис Стоянов – учители по туристическа анимация в 192.СУ “Христо Ботев” и Петя Боцева – учител по теоретично обучение в ПГ по туризъм, гр. Банкя. Акцент бе постигането на симбиоза между образование и туризъм.

Своите приветствия към участниците в конференцията поднесоха също Цветелина Генчева – директор на 200.ОУ, както и Данко Калапиш, директор на 107.ОУ и областен председател за София на „Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България”.

Конференцията беше основно организирана от учениците от 11 клас, за които това беше годишен проект по Дигитални изкуства и ивент мениджмънт.