Интерактивен урок по английски език, 8. клас в Първа АЕГ

През м. май в Първа АЕГ във връзка с вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти, новопостъпилите преподаватели по английски език г-ца В. Тодорова и г-ца Г. Костова проведоха съвместен интерактивен урок по английски език с учениците от 8. Е и 8. Ж клас. Представиха се интересни методи на работа за затвърждаване на усвоените до момента лексикални и граматични единици по системата Focus for Bulgaria. Четирите езикови умения -четене, писане, слушане и говорене бяха успешно представени чрез интерактивни игри, езикови и аудио задачи, работа по групи и индивидуални изяви. Учениците от 8. клас оцениха този начин на преподаване като полезен, изключително съвременен и достъпен.