Кампания “Дните на медийната грамотност” 2021 г.

Изх. № РУО1 – 4117/03.02.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/02.02.2021 г., вх. № РУО 13967/02.02.2021 г. Ви уведомявам, че кампанията “Дните на медийната грамотност” 2021 г. започва с Международния ден за безопасен интернет на 9 февруари 2021 г. и продължава до края на месец април 2021 г.

По време на кампанията Коалиция за медийна грамотност организира различни инициативи – конкурси, обучения и експертни срещи. В допълнение училищата получават примерни пакети с разработени планове за уроци и програми за включване в Дните на медийната грамотност, които могат да бъдат намерени на сайта на Коалиция за медийна грамотност: http://gramoten.li/уроци и презентации/.

Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Коалиция за медийна грамотност и отправя покана за участие в нея към всички училища в България.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД