Класическото семейство на Класическата

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ чества 45-ата си годишнина.

 Публикация във в. „Аз-буки“

Линк към статията: https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-42-2022/klasicheskoto-semejstvo-na-klasicheskata/