Конкурс „Моята Европас Коледна Картичка“

Изх. №РУО1 – 41705/24.11.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41513/22.11.2022 г. Ви уведомявам, че Национален Европас център България обявява конкурс „Моята Европас Коледна Картичка“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст между 5 и 19 години. Срокът за изпращане на творбите е 12.12.2022 г.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на следния адрес:

https://hrdc.bg/news/my-europass-christmas-card/

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-3469/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град)