Медицински университет – София организира Ден на отворените врати

Изх. № РУО1-8586/13.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8270/1 1.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 23.03.2024 г. (събота) от 10.30 ч. в Анатомична аудитория – гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 56, Медицинският университет – София организира Ден на отворените врати за предоставяне на информация за специалностите и възможностите за обучение в различните професионални направления.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД