Модел на Европейския парламент – 52-та Международна сесия в дигитална среда-12.11. – 15.11.2020г.

Първа английска езикова гимназия участва и представи България в поредната сесия на МЕП с домакин Стокхолм, Швеция. Нашите участници от 12. и 11. клас -Таня Беджева, Татяна Макариева, Анджела Кемерова, Мартин Загоров, Кристиян Стефанов, Боян Иванов, Илиан Милчев, Теодрос Сема, Мартин Давидов в продължение на 4 дни разискваха изключително важните въпроси за околната среда, икономиката, енергетиката, търговията на Европа, за правата на жените и развитието на културните взаимоотношения между държавите, за бъдещето на европейския пазар на труда. Делегатите от България показаха сериозна предварителна подготовка и задълбочено познаване на материята. Създадени бяха 10 резолюции, в които младежите на Европа изразиха свободно своето мнение по поставените въпроси.

Поздравяваме участниците и им желаем успешна реализация като бъдещи дипломати!