Награда за Ученическият съвет при СПГ „Княгиня Евдокия“

На 01.06.2023 г., в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН) Ученическият съвет при СПГ „Княгиня Евдокия“ беше награден с  грамота от Министъра на образованието и науката за участие в конкурс, организиран от МОН и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за най-добра инициатива на Ученически съвет. Конкурсът беше обявен в четири области, като Ученическият съвет на училището се включи в конкурсна област „Интеркултурно взаимодействие“, с проект „Балканските страни – обща и специфична история, култура, музика“.

Честито на победителите!