Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2023

Изх. № РУО1 – 2905/03.02.23 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2571/31.01.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на Националния конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2023 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата и учениците в сферата на християнското изкуство и на християнската култура. В него могат да вземат участие деца от III и IV група на детските градини и ученици от І до ХІІ клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография и информационни технологии, посветени на православния християнски празник Петдесетница и свързания с него празник на Св. Дух.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 26.03.2023 г., на адрес: 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Петдесетница – съшествието на Светия и Животворящ Дух“ – 2023 .

 

Приложение:

  1. Обява за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД