Национална конференция по въпросите на обучението по физика

Изх. №РУО1 – 12141/24.03.22г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено изпращам Ви информация относно 50-та юбилейна Национална конференция по въпросите на обучението по физика, която ще се проведе от 2 до 5 юни 2022 г. в град Варна. Темата на конференцията е „Климатични промени и образованието по физика“.

 

Приложение:

  1. Информация за организиране и провеждане на конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД