Националният политехнически музей представя временна изложба „140 години съобщителна техника и пощи в България“

Изх. № РУО1-34740/13.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-34706/13.12.2019 г., Ви уведомявам, че от 14.12.2019 г. в експозицията на Националния политехнически музей може да бъде посетена новата временна изложба „140 години съобщителна техника и пощи в България“. Изложбата представя важни моменти от историята на комуникациите в България за периода от 1889 година до наши дни, а експонираната техника е уникална за България и рядко срещана в световен мащаб.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД