НОСИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА – ГОРДОСТ ЗА СТОЛИЧНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

29 зрелостници от 20 училища в страната получиха Национална диплома за отличен успех от Министерството на образованието и науката. Най-много са отличниците в столицата.

Влюбен в генетиката отличник от СМГ мечтае да спасява онкоболни – bgonair.bg

Анна Чавдарова Янкова – СМГ „Паисий Хилендарски“

Николай Николаев Георгиев – СМГ „Паисий Хилендарски”

Калояна Кирилова Ангелова – 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“

Марио Марчев Кръстев – 164. ГПИЕ  „Мигел де Сервантес“

Илиан Илков Димитров – 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов”

Никол Бориславова Михова – Американски колеж в София

Михаела Красимирова Дакова – НУККЛИЕК

Мария Стоянова Минева – 133. СУ „А. С. Пушкин“

 

На 12 август 2021 г. д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, връчи  на осем зрелостници, плод на образователната система на град София, Национална диплома за отличен успех от Министерството на образованието и науката. Те не само са завършили с пълно отличие, но имат и високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата или спорта.

С гордост и нескрито вълнение д-р Кастрева поздрави зрелостниците, като изтъкна уникалния характер на техните способности да съчетават покриването на високите стандарти на учебните програми с индивидуалните им интереси и таланти и  пожела успешна реализация на всичките им житейски планове.